MISJĄ FIRMY KLIMASYSTEM jest zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa,  poprzez dostarczanie do ich pomieszczeń zdrowego i świeżego powietrza.
Nasi pracownicy swoim zaangażowaniem sprawiają, że każdy klient czuje się wyjątkowo.
Dziewczyny z działu handlowego do każdego klienta podchodzą indywidualnie, natomiast pozostała część grupy tworzy usługę i produkt najwyższej jakości.

SOLIDNOŚĆ, PROFESJONALIZM I  PASJA sprawiają, że nasza usługa jest kompleksowym produktem , mającym realną wartość, nie tylko dla klientów, ale też dla nas samych.

Wartości firmy KlimaSystem to więcej niż słowa.
Wartości określają naszą tożsamość i we wszystkich naszych działaniach są na pierwszym miejscu.
Poniższe słowa definiują nas samych, dlatego kierujmy się tym co wspólnie ustaliliśmy,

1

Szacunek

Traktujemy drugą osobę tak jak sami chcielibyśmy być traktowani.
Szanujemy i dostrzegamy wkład pracownika w każdy wyprodukowany filtr, w każdą wykonaną usługę.
Dążymy do utrzymywania silnych, wzajemnie korzystnych relacji z klientami, którzy podnoszą wartość naszych produktów.
Mówimy prawdę.
Obiecujemy tylko to, co możemy zapewnić. Staramy się dotrzymywać naszych zobowiązań.

2

Pokora

Rozumiana jako umiejętność wysłuchania drugiej strony wraz z przyjęciem konstruktywnej krytyki.
To przyjęcie odpowiedzialności za nasze działania, bez zaprzeczania, bez kłamstw, obwiniania innych, wymówek i odpuszczania.
Jeśli deklarujemy ze coś zrobimy – robimy to. Jeśli nawalimy, przyznajemy się do błędu, z pokorą bierzemy winę na siebie bez szukania winnych. Szukamy rozwiązań i wyciągamy wnioski.

3

pomoc innym

Wzajemnie pomagamy sobie w osiąganiu sukcesów.
Troszczymy się o drugiego człowieka zarówno w zespole jak i poza nim. Nie uciekamy od spraw trudnych, szukamy rozwiązań.
Pomagamy sobie wzajemnie, dążymy do rozwiązań polubownych tak długo jak to jest możliwe.

4

lojalność

To wzajemne zaufanie i uczciwość w kontaktach międzyludzkich.
To dbanie o ogólnie pojęty interes pracodawcy, Firmy i zespołu.
Nie działamy za plecami współpracowników. Rzetelnie informujemy o sprawach mogących mieć wpływ na prace innego członka grupy lub na pracę klienta.

5

Bezpieczeństwo i spokój

Tworzymy środowisko bez konfliktów, niejasności. Dbamy o pozytywną wewnętrzną atmosferę. Dążymy do tego, by każdy przychodził do pracy z chęcią i zaangażowaniem.
Nie wpływamy w niewłaściwy sposób na innych i nie pozwalamy im również tego robić w stosunku do nas.
Czujemy się bezpieczni finansowo wiedząc, że firma, w której pracujemy posiada wystarczające zasoby finansowe, aby zaspokoić nasze potrzeby.
Tworzymy bezpieczne środowisko również dla naszych klientów.
Dajemy im komfort, wiedzę, zaangażowanie, jakość, odpowiedzialność. Dajemy im bezpieczeństwo.

6

Zaangażowanie

Angażujemy się w kwestie jakości i jesteśmy dumni ze wszystkich oferowanych przez nas produktów i usług.
Staramy się jak najlepiej pracować, uczymy się na swoich sukcesach oraz porażkach. Dążymy do rozwoju osobistego, do poprawienia wyników pracy z własnej inicjatywy, jak również poprzez programy inicjowane przez Firmę.