RODO

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.

W związku z tym 25 maja 2018 r. zmienia się Polityka Prywatności strony internetowej klimasystem.info.pl z którą możesz zapoznać się klikając w  link: Polityka prywatności 

Jednocześnie w związku z wejściem w życie RODO informujemy o możliwych sposobach przetwarzania danych Użytkowników strony internetowej klimasystem.info.pl (dalej: Serwis):

Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników:

Klimasystem Filtry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
41-219 Sosnowiec, ul. Bohaterów Getta 52
NIP 644-350-55-93, REGON 243448577, KRS 0000491419
KONTO BANKOWE – PLN: ING Bank Śląski S.A. 54 1050 1360 1000 0090 3029 6652

W jaki sposób Użytkownicy mogą się z nami skontaktować w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych?

Poprzez kontakt mailowy na adres email info@klimasystem.info.pl Telefonicznie pod numerem 32 760 98 56 Pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej

Dane osobowe zbierane są przez nas podczas:

Podczas wypełniania formularza aplikacyjnego o pracę oraz newslettera zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe;

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

W celu prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
A także kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;

Czy komuś powierzamy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników?

Dane osobowe zbierane przy pomocy formularzy w Serwisie mogą być przez nas przekazywane – na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych – podmiotom wspierającym nas przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
W celu skorzystania z uprawnień o których mowa Użytkownik powinien skontaktować się z nami mailowo pod adresem info@klimasystem.info.pl lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe Użytkowników:

Przechowujemy dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.