Specjalizujemy się w instalacjach wentylacji przemysłowej i komfortu. W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowe wykonawstwo systemów wentylacyjnych w zakresie:

Specjalizujemy się w instalacjach wentylacji przemysłowej i komfortu. W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowe wykonawstwo systemów wentylacyjnych w zakresie:

Wentylacji budynków mieszkalnych

Nowoczesne systemy wentylacji higrosterowanej lub ciśnieniowej budynków zamieszkania zbiorowego, instalacje wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej, systemy z rekuperacją

Wentylacji biur, budynków użyteczności publicznej, lokali handlowych i usługowych

Systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej oparte na centralach wentylacyjnych, wentylatorach i urządzeniach zaufanych producentów

Wentylacji przemysłowej

Wentylacja ogólna hal przemysłowych, odciągi miejscowe, instalacje chemoodporne, kwasoodporne, przeciwwybuchowe

Wentylacji pożarowej

Instalacje oddymiania garaży podziemnych, systemy kanałowe oraz systemy wentylacji strumieniowej

Wykonujemy także:

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Montaż klap przeciwpożarowych, przejścia instalacyjne, obudowy z płyt ogniochronnych oraz inne techniczne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynków i instalacji

Pomiary i regulacje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Pomiary wydajności wentylacji, pomiary hałasu, regulacje parametrów pracy urządzeń

Masz pytanie?

Nasi specjaliści zadbają o Ciebie