Nowy Standard - ISO 16890

Nowa norma ISO 16890 ma zastąpić normę EN 779

Nowy sposób testowania i określania sprawności filtracji odpowiada rzeczywistym warunkom pracy, w jakich będzie pracował filtr i pozwala na precyzyjne określenie wymagań stawianych filtrom, adekwatnie do panującego w środowisku naturalnym zanieczyszczenia powietrza.

Według nowej normy ISO 16890 skuteczność filtra jest szacowana dla całego spektrum rozmiaru cząstek.

Wyróżniamy cztery grupy filtrów:

ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2
PM10 : dla wielkości cząstek ≤ 10 μm
PM2,5 : dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm
PM1 : dla wielkości cząstek ≤ 1 μm

Klasyfikacje ISO 16890 opierają się na tym, gdzie cząstki osadzają się w płucach człowieka

Ze względu na ich szkodliwość, trwałość i częstotliwość cząstki mniejsze lub równe 1 μm wymagają największej uwagi.