Jak dbać o wentylację podczas epidemii ?

Drodzy Klienci .
 

Najbardziej optymalną rozwiązaniem ograniczenia możliwości zakażenia  COVID-19 , jest zadbanie o nawiew świeżego powietrza do naszych nieruchomości..
Ważne jest , aby w miarę możliwości , powietrze wywiewane było usuwane na zewnątrz budynku , a do pomieszczeń nawiewane było odpowiednio uzdatnione powietrze świeże.
Zalecamy , aby ograniczyć spadki przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych .
W obecnej sytuacji powietrze powinno być dostarczane na stałych, wysokich wydajnościach , celem zachowania efektywnej wymiany.
Oprócz tego , powietrze podlegające cyrkulacji, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów , zgodnych z normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości.
Przypominamy również o konieczności wykonywania standardowych prac serwisowo- konserwacyjnych

Pamiętajmy , iż zastosowanie powyższych rozwiązań w praktyce, pozwoli na zmniejszenie ryzyka zachorowań , a także podniesie nasz komfort i jakość pracy.

Życzymy zdrowia i  zachęcamy do kontaktu.