Podział wysokoskutecznych filtrów pod względem skuteczności

Normy wg których testowane są filtry HEPA to PN-EN1822:2012 oraz ISO 14644-3

– PN-EN1822:2012 – dotyczy metod badania parametrów, testowania i klasyfikacji filtrów EPA, HEPA i ULPA u producentów tych filtrów.

– ISO 14644-3 – dotyczy metody badań związanych z czynnościami prowadzonymi w pomieszczeniach czystych i strefach czystych w celu spełnienia wymagań klasyfikacji czystości powietrza, innych czynników czystości i związanych z nimi warunków kontrolowanych.