Specjalizujemy się w instalacjach wentylacji przemysłowej i komfortu. W ramach prowadzonej działalności oferujemy kompleksowe wykonawstwo w zakresie systemów wentylacyjnych:

Wentylacja budynków mieszkalnych

  • Nowoczesne systemy wentylacji higrosterowanej lub ciśnieniowej budynków zamieszkania zbiorowego, instalacje wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej, systemy z rekuperacją wentylacji biur, budynków użyteczności publicznej, lokali handlowych i usługowych
  • Systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej oparte na centralach wentylacyjnych, wentylatorach i urządzeniach zaufanych producentów wentylacji przemysłowe
  • Instalacje oddymiania garaży podziemnych, systemy kanałowe oraz systemy wentylacji strumieniowej

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

  • Montaż klap przeciwpożarowych, przejścia instalacyjne, obudowy z płyt ogniochronnych oraz inne techniczne rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynków i instalacji

Pomiary i regulacje instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

  • Pomiary wydajności wentylacji, pomiary hałasu, regulacje parametrów pracy urządzeń

Masz pytanie?

Nasi specjaliści zadbają o Ciebie