Jako wykonawcy na potrzeby naszych prac z zakresu wentylacji rozbudowaliśmy nasze zaplecze o usługi związane z instalacjami sanitarnymi takimi jak wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej, hydrantowe oraz odwodnienia liniowe. Instalację wykonujemy metodami zgrzewania, zaciskowymi, lutowanymi, spawania, skracania.